Nieuws

Algemene Ledenvergadering N.O.O.K.

Meer promotie nodig om te groeien

De Stichting N.O.O.K. heeft een vaste plaats in duivenland gekregen. Mede door de erkenning van de N.P.O. wordt er in steeds bredere kring over gesproken. Toch is dit voor het bestuur niet genoeg. ‘We moeten sneller groeien’, zei voorzitter Evert Diepeveen in zijn openingswoord tijdens de algemene ledenvergadering –medio maart-  te Houten. En hij vervolgde: ‘Hier kom ik straks nog op terug’. Verder blikte hij terug op het afgelopen jaar. De belangrijkste zaken waren: hologramman op de stamkaarten van alle aangeslotenen, het logo in A3-vorm, gele flyers en het adverteren in het N.P.Orgaan en ‘Het Spoor’. Dit laatste had niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom is voor een andere opzet gekozen. De komende winter worden alle aangeslotenen in de landelijke uitgaven van ‘Het Spoor’ gepresenteerd. Ze geven beknopt uitleg over hun stam, blikken vooruit en leggen uit waarom ze bij N.O.O.K. zijn.  

Nationale vluchten….

Op het vorige jaarverslag waren geen op- of aanmerkingen en ook het financieel jaarverslag was een hamerstuk. De begroting 2006 gaf aan, dat N.O.O.K. er financieel goed voorstaat. Dit mede dankzij de bonnenverkoop eind vorig jaar. Hieraan wordt zeker een vervolg gegeven. De gezondheidswaarborgen zijn teruggebracht van 3 naar 2. Controle vindt in het voorjaar en het najaar plaats. De N.P.O. gaat voorschriften uitvaardigen omtrent de betiteling Nationaal-concours of N.P.O.-vluchten.Tepas en te onpas wordt aan een overwinning het woord nationaal toegevoegd. ‘Wat mag onder nationaal worden verstaan?’ werd aan de vergadering gevraagd. De N.P.O. vroeg in deze advies aan N.O.O.K. Aan nationale vluchten moet iedereen deel kunnen nemen en er mag maar één uitslag zijn (Z.L.U.-vluchten). Bij deze omschrijving zouden ook de sector-vluchten (o.a. St. Vincent) afvallen. In meerderheid mocht dit nationaal blijven heten. Maar wat gaat de N.P.O. doen bij overtredingen? Voordat er sancties komen, lijkt een overgangstermijn wenselijk.

Meer reclame, meer in beeld

Meer duivenliefhebbers moeten zich tot N.O.O.K. aangetrokken voelen. Het gaat hierbij echt niet enkel om kweekcentra of ‘profs’. Ieder voor zich moet het als een eer zien om duiven met garantie (voor wat betreft afstamming en gezondheid) te kunnen aanbieden. Het prijskaartje speelt daarbij geen enkele rol. De aangeslotenen zijn de eerst aangewezenen om reclame voor N.O.O.K. te maken. De mond tot mondreclame werkt nog altijd het beste. Daarnaast is men qua bekendheid aangewezen op o.a. publicaties in de duivenbladen, een eigen site op internet en een opvallende promotie op beurzen e.d. Het N.O.O.K.-logo moet meer in beeld gebracht worden. Vandaar de keuze voor het A3-formaat in alle stands die enige betrokkenheid bij deze stichting hebben. In de N.P.O.-stand mag dit logo zeker niet ontbreken. Ook wordt een informatie-wand gemaakt die op grote evenementen zal worden geplaatst en waarop de bezoekers uitleg krijgen wat N.O.O.K. precies inhoudt en hoe ze zich kunnen aanmelden. De afspraak is gemaakt dat bij 35 aangeslotenen N.O.O.K. met eigen ringen gaat komen. Nog meer herkenning naar de buitenwacht toe, net zoals de niet te kopiëren hologrammen zijn. Het bestuur gaat onderhandelen over de prijs van een D.N.A.-onderzoek. Ook zal er prijs in het buitenland opgevraagd worden. Voor de grotere hokken is dit een stevig prijskaartje.

Op (voorlopig alvast) naar de 35

Wie na het lezen van dit verslag graag meer informatie over N.O.O.K. wilt of zich wilt aanmelden kan hiervoor terecht bij L. Snel, K. Ataturkstraat 94, 3573 PB Utrecht. Telefoon 030-2733536.

 

Terug naar Nieuws
Terug naar Duiven.net

Een site van ADVIDU, Utrecht