Disclaimer 17 november 2015

ADVIDU heeft zeer veel zorg besteed aan de inhoud en de samenstelling van de verkoop site (onderdeel van Duiven.net).

De directie van ADVIDU sluit hierbij iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de verkoop site (onderdeel van Duiven.net), direct en/of indirect uit. ADVIDU is alleen aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of schuld van de kant van ADVIDU en of haar medewerkers.

De verkregen informatie is afkomstig van de particuliere verkopers, bemiddelaars, tussenpersonen of contactpersonen van verenigingen. Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

De verkregen foto's die gebruikt worden bij de verkopingen zijn afkomstig van de particuliere verkopers, bemiddelaars, tussenpersonen of contactpersonen van verenigingen. Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ADVIDU gaat er van uit dat de particuliere verkopers, bemiddelaars, tussenpersonen of contactpersonen van verenigingen er voor zorg hebben gedragen dat publicaties van deze foto's niet in strijd zijn met de copyrights v.d. fotograaf of eigena(a)r(en).

In voorkomende gevallen dat ADVIDU de teksten bij de kopen heeft gemaakt, worden deze teksten nagezien op juistheid door de particuliere verkoper, bemiddelaar of tussenpersoon. 

ADVIDU is in bovengenoemde gevallen niet aansprakelijk en zal bij problemen diegene doorverwijzen naar de informatie verstrekker.

Het kan zijn dat in de teksten van de kopen verwijzingen staan naar websites van derden. ADVIDU kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

ADVIDU is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan of zijn ontstaan met internetverbindingen die door derden worden geexploiteerd. 

Mocht de server waarop Duiven.net draait down gaan tijdens het einde van de verkoop, dan zal de verkoop opnieuw gestart worden.
Als dit probleem zich voordoet voor het einde van de verkoop, dan zal de hele verkoop met 24 uur verlengd worden. 
Mocht dit probleem zich tijdens de 5 minuten regeling voordoen, dan zullen alleen de duiven die nog actief in de verkoop zijn, opnieuw opgestart worden. Ook hiervoor geldt dat men de mogelijkheid krijgt om op deze duiven nog 24 uur door te bieden. De startprijs, van de nieuw op gestarte- of gedeeltelijk opgestarte verkoop, is altijd het laatst uitgebrachte bod voordat de server down ging.  

ADVIDU is en kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien er geen bevestiging van een BOD of KOOPORDER naar de mailbox van de bieder gestuurd wordt. ADVIDU is afhankelijk van de de mail-servers en sommige mail-servers zien eerder genoemde bevestiging als SPAM. Deze bevestigingen worden dan automatisch door de mail-server verwijderd. Ook is het mogelijk dat de bevestiging in de spambox van het mailprogramma van de bieder verdwijnt. Als alternatief heeft ADVIDU daarvoor Uw bonnen (zie button links, rode letters) gerealiseerd.  

Bezoekers van de verkoop site van Duiven.net worden verzocht indien zij onvolkomenheden in de teksten aantreffen, deze te melden bij ADVIDU (advidu@wxs.nl) tijdens de verkoop. De directie van ADVIDU zal dan, indien nodig, z.s.m. deze teksten corrigeren. Reacties op onvolkomenheden nadat de verkoop is beeindigd worden doorgestuurd naar de informatie verstrekker.

Enkele belangrijke punten voor de bieders en verkoopleiders:

Deze disclaimer kan ten alle tijde door ADVIDU worden aangepast. 

Laatste wijziging 17 november
2015