Op dit gedeelte van de verkooppagina vindt u alle belangrijke mededelingen m.b.t. de lopende verkopingen en nieuwsfeiten inz. de verkopingen:

Op 25 juli 2011 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de Disclaimer en in de informatie pagina